Avtal med Stockholms stad gällande öppenvård i form av samtalsterapi vid missbruk/beroende

Från den 1 januari 2016 erbjuder Familjeenheten Sverige AB samtalsterapi för personer som bor i Stockholm stad och är i behov av samtalsterapi pga missbruk/beroende. Beslutet är ett bistånd och beslutas av Socialförvaltningen i den stadsdel som man bor.

Våra samtalsterapeuter är socionomer, beteendevetare eller har annan adekvat utbildning samt vidareutbildning i psykoterapi minst steg 1.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med beroendeproblematik.

Privatbetalande för psykoterapi

Våra samtalsterapeuter och leg psykoterapeuter tar även emot privatbetalande patienter som söker samtalsterapi.

Utöver missbruk och beroende har vi stor erfarenhet av att arbetat med kriser, oro, ångest, depression och stressrelaterade sjukdomar.

Vi erbjuder individualterapi, parterapi och familjeterapi.

Priserna varierar från 800 kr per session, ring för ett kostnadsförslag.