Socionomkonsulter

Familjeenheten erbjuder Socialtjänsten Socionomkonsulter för kortare eller längre uppdrag. Vi tar också emot uppdrag i form av enstaka utredningar eller chefsuppdrag.