Socialtjänsten

Familjeenheten Sverige AB är ett företag med säte i Stockholm som erbjuder kvalificerade jour- och familjehem i Storstockholm och delar av Mälardalen.

Vi är upphandlade i drygt 70 kommuner i Sverige avseende jourhems- och familjehemsvård.

Vi har tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) att bedriva jourhems- och familjehemsverksamhet.

Vi erbjuder konsulentstödda jour och familjehem som är utredda av Familjeenhetens egna kvalificerade utredare. Utredningarna innehåller bla referenstagning, AUDIT och en social utredning. Utifrån Socialtjänstens önskemål så matchar Familjeenheten rätt jour-/familjehem.

Familjeenheten använder sig av Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller rekrytering av jour- och familjehem.

Alla jour- och familjehem deltar i grupphandledning en gång per månad samt har även individuell handledning.

Varje vecka svarar de på ett frågeformulär angående veckan som varit.

Varje barn/ungdom/familj som placeras i någon av våra hem erhåller en egen konsulent som den har kontakt med.

Ett hem för alla!

father_and_son
homework_help