Öppenvård

Familjeenheten erbjuder familjebehandling utifrån kundens behov och önskemål.

Vi erbjuder även familjeterapi och familjesamtal av utbildade leg psykoterapeuter eller samtalsterapeuter med steg 1-utbildning.

Vi är upphandlade avseende familjebehandling i Stockholms Stad och Nacka kommun.