Handledning

Familjeenheten erbjuder handledning till personalgrupper inom såväl den privata som offentliga sektorn. Uppdragsgivare kan vara Socialtjänsten, Förskolor, Behandlingshem, Hälso och sjukvården, Anstalter mfl.

Samtliga handledare är psykologer eller socionomer med handledarutbildning. Majoriteten är även leg. psykoterapeuter.

För kontaktförfrågan och offert: handledning@familjeenheten.se