Handledning

Familjeenheten erbjuder handledning till personalgrupper inom såväl den privata som offentliga sektorn. Vi handleder idag inom Socialtjänsten i Stockholms stad, flera BVC-Centraler, Mödravårdsenheter och Kriminalvårdsenheter.

Samtliga handledare är psykologer eller socionomer med handledarutbildning. Majoriteten är även leg. psykoterapeuter.

Från och med januari 2020 kommer Familjeenheten Sverige att leverera handledning åt kriminalvården i alla deras regioner i landet.

För kontaktförfrågan och offert: handledning@familjeenheten.se